Anasayfa / Tapu Harcı Nedir?

Tapu Harcı Nedir?

Tapu Harcı Nedir? Taşınmazların alım satımı sırasında, tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için kişilerden tahsil edilen hizmet bedeline tapu harcı denir. Halk arasında, tapu masrafı olarak da bilinir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabidir.

Gib.gov.tr’ye göre; tapu harcını şu kişiler öder: tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir: a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler), b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, e) Rücularda rücu eden taraf, f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

Tapu harçları, işlemin gerçekleştiği yerin vergi dairesine ödenir. Ancak Maliye Bakanlığı yetki verdiği takdirde, bankalarda da ödeme yapılabilir. Artık bu işlemler, elektronik ortamda da yapılabilmektedir. e-tahsilat, ile bu işlemler daha kolay halledilebilir.

Tapu Harcından Dolayı Fazla Vergi Verilmesi

Bu olay, son dönemlerde sık sık gündeme getirilmektedir. Birçok kişi, tapu harcını gerçeğin altında beyan ettiği için fazladan vergi ödemişlerdir. Burada amaç,  konut ederinin değerinin altında bir sayı gösterip tapu değeri üzerine eklenecek tapu harcını ödemekten kaçınmaktır. Ancak bunun sonucunda da, çok yüksek vergi ödenir. Tapu harçlarını düşük gösterenler için bir çözüm vardır. Şöyle ki, vergi dairesi tarafından hakkında işlem başlatılmamış kişiler, ilgili vergi dairesine pişmanlık dilekçesi verip tapu harçlarını yükseltebilirler. 444 01 89’nolu çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tapu Harcı Nedir?
Tapu Harcı Nedir?

Gayrimenkul banka kredisi ile alındığı takdirde, tapu harcı yine gerçek devir bedeli üzerinden ödenir. Bir kısmı nakit, bir kısmı kredi yoluyla ödenirse toplam miktar üzerinden harç hesaplanır.

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi

Gelir vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirildiği vergi türüne Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi adı verilir.  Yeni aldığımız bir evi, bir sene içinde sattığımızı düşünelim. Elbette bu satıştan bir kazanç elde ederiz. İşte kanuna göre, belirlenen değerden yüksek olan bu kazanç vergilendirilir. Fakat iki durum vardır ki, bunlar değer artış kazanç vergisinde istisnadır. Bunlar; bedelsiz (bağış) gayrimenkul edinme ve veraset yolu ile gayrimenkul edinmedir. Bu durumda vergi alınmaz.

Gayrimenkul Değer Artış Vergisi Hesaplama

Bu vergi hesaplanırken, karşımıza iki kavram çıkar: Yİ ve ÜFE. Ayrıca gayrimenkulün  satın alındığı ve satılmak istendiği tarihler çok önemlidir. Hesaplama buna göre yapılır. ÜFE oranları her ay değiştiği için, hesaplama yapılırken bir ay öncesinin ÜFE’si baz alınır. Yİ-ÜF= Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi. Gayrimenkulün endeks artşına göre yeni değeri şu şekilde hesaplanır:  Gayrimenkulün satılmak istendiği tarihin Yİ-ÜF değeri, gayrimenkulün satın alındığı tarihteki Yİ-ÜF değerine oranı ile satıl alınan fiyat çarpılır. Yazımızın sonunda kısaca gayrimenkul değer artış vergisi hesaplamadan bahsettik. Detaylı bilgi için vergi dairesi web adresi ziyaret edilebilir.

Tapu Harcı Nedir? sayfası tarihinde numarası ile oluşturulmuştur.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?, Nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin son zamanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir