Anasayfa / Sigorta Eksperi Kimdir

Sigorta Eksperi Kimdir

Eksper, dilimize İngilizceden geçmiştir.  Bilirkişi de denilebilir. Bu kişiler bir olayı veya nesneyi değerlendiren, yorumlayan, fiyat biçen işin uzmanı kişilerdir. Meslekleri bir şeyin değerini belirlemek, zararı hesaplamak veya özellikle sanat alanında, özgünlüğünü ortaya çıkarmaktır.

Peki sigorta eksperi kimdir? Sigortaya konu olan risklerin meydana gelmesi halinde, ortaya çıkan hasar ve kayıpların sebeplerini ve niteliklerini belirleyen, değer biçen, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işlemleri tarafsız ve bağımsız olarak yerine getiren kişilerdir.

Sigorta Eksperi Nasıl Olunur?

Sigorta eksperliği, Segem.org. tr’de belirtildiği üzere, farklı alanlarla ruhsat vermektedir.

– Kara araçları,

– Hava, deniz ve demiryolu araçları,

– Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat,

– Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık,

– Mühendislik,

– Kredi ve finans Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek,

– Sağlık, hastalık ve ferdi kaza,

– Tarım ve hayvan hayat.

Sigorta eksperi ruhsatı almak için, gerçek ve tüzel kişiler için bazı şartlar gereklidir. Yine Segem’de gerçek kişiler için belirtilen nitelikler şöyledir:

– Türkiye’de yerleşik olması,

– Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

– Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş

veya ceza almamış olması,

– İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

– Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Eksperlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde ise  aşağıdaki nitelikler aranır:

– Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

– İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

– Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

– Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması,

– Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun “münhasıran sigorta eksperliği” olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması,

-Ticari unvanlarında “sigorta” kelimesinin yanında “eksper” kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması,

– Gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

(Değişik: RG 9.5.2010-27576) Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış gerçek kişiler:

Bu şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:

– Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olmaları,

– Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,

– Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri.

Sigorta Eksperi Kimdir
Sigorta Eksperi Kimdir

Sigorta eksperi nasıl olunur, sorusunun diğer cevabı, sigorta eksperlik sınavlarına girmektir. İhtiyaç halinde, Hazine Müsteşarlığınca yurt veya il çapında eksperlik kursları açılır. Bu kursları tamamlayanlar sınava tabi tutulur. Belirlenen kişiden fazlası başvurursa, ön eleme yapılır. Sigorta Eksperliği sınavları,  tarihi, başvuru koşulları gibi konular SEGEM tarafından belirlenir. Bu çalışmalar bitince onay alınmak üzere, Hazine Müsteşarlığına gönderilir. Eğer başvuru yurt çapında ise, açılacak kurslar yüksek tirajlı on gazetenin ikisinde yayınlanır. Fakat kurslar bölge veya il bazında açılacaksa, en az bir ay öncesinden, üç gün süre ile TOBB, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğinin internet sayfalarında duyurulur.

Sigorta Eksperi Kimdir sayfası tarihinde numarası ile oluşturulmuştur.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?, Nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin son zamanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir