Anasayfa / Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi, Senetler, iki kişi arasında imzalanan ve bir borçluluk ile alacaklılık durumunu gösteren belgelerdir. Senetler hukuk nezdinde geçerli belgelerdir. Senet yoluyla mali bir borcun bir alacaklıya belirtilen zamanlarda ödeneceğinin garantisi verilmiş olur. Senetler ticari satışlarda ya da kişisel borç durumlarında kullanılabilir. Ödenmeyen senetler, alacaklı tarafından işleme konulduğu takdirde, borçlu için icraya kadar varan cezai yaptırımlar uygulanır. Senetlerin özelliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, alacaklı tarafından gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde, senet borcu zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Senetlerin Özellikleri Nelerdir ve Hangi Koşullarda Geçerlidir?

Senetler bir borçluluk ilişkisi üzerine kuruludur. Yani bir alacaklı taraf bir de borçlu taraf olması şarttır. Senet yoluyla senedi düzenleyen kişiye, yani alacaklıya, “alacaklı olma hakkı” tanınır. Bu hak uluslar arası düzeyde geçerliliğe sahiptir. Senedin borçlu olarak belirttiği kişinin üzerine aldığı sorumluluk, eğer varsa kefil için de aynen geçerlidir. Yani borçluluk durumunda, senedin üzerinde senedi düzenleyenin ve borçlanan kişinin dışında kimin imzası varsa, senet koşulları onun için de aynen geçerlidir. İmzalar senet için zorunludur ve haliyle üzerinde imza bulunmayan senetler geçersizdir. İmzalar dışında senedin üzerinde, ödemeyle ilgili tüm bilgiler yer almalıdır. Ödemeyi alacak ve ödemeyi yapacak kişilerin bilgileri, ödeme ve düzenlenme tarihi, vadesi, ödeme yeri, kefil bilgileri vs. tüm bilgiler eksiksiz olmalıdır. Senetler ödeneceği zaman ödeme yerine bizzat gidilerek, gerekli yerler doldurulur ve kontroller yapılır. Ödemenin bitmesinin ardında senet kullanılmaz duruma gelir.

Senedin temel kullanım amacı bir borcun ödenmesinin garanti altına alınmasıdır. Senetlerin ödenmemesi durumunda alacaklı taraf gerekli hukuki işlemleri başlatabilir. Hukuki işlemin başlatılabilmesi için senedin senet borcu zaman aşımı süresinin dolması gerekmektedir.  Hukuki işlem başlatılırsa ödenmeyen senedin borcu, borçludan tahsil edilir. Borçlunun hukuki anlamda itiraz edebileceği bir nokta, senedin bazı anlaşmalara dayanmasıdır. Eğer senet imzalanırken iki taraf arasında bazı özel koşullar için anlaşma yapılmış ve bu koşullar senedin üzerine ya da arkasına belirtilmişse, bu koşulların gerçekleştiği durumlarda borçlu hukuk nezdinde itiraz sunabilir. Bu sebeple senet imzalarken, özellikle gayrimenkul yatırımları gibi durumlarda, borcun hangi koşullarda ödeneceği ve ödenmeyeceği durumlarının taraflar arasında konuşulması ve senette belirtilmesi, borçlu tarafın mağduriyet yaşamaması için önemlidir.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi
Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Ödenmeyen senetler, eğer düzenlenme tarihinden itibaren üzerinde hiçbir işlem yapılmamış ise, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen süre sonunda zaman aşımına düşer. Burada belirtildiği üzere adi senetlerin senet borcu zaman aşımı süresi 3 yıldır. Bu durumda alacaklı hukuki yollara başvurup icra takibi başlatabilir. İcra takibi ile karşı karşıya kalan borçlu, zaman aşımına beş gün içinde itiraz etmesi gerekir. İtiraz davası açılmadığı takdirde, borçlu olan kişi yeniden borcu ödemekle yükümlü kılınır.

Her senedin senet borcu zaman aşımı süresi aynı değildir. Ticari alışverişler karşılığında düzenlenen senetlerin zaman aşımı süresi 3 yıl iken, resmi kurumlar ve bankalar ile düzenlenmiş senetler, sözleşme yerine geçerler ve bu senetlerin zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Ödemesi yapılmamış bir senedin işleme konulduğu durumlarda borç, borçludan çeşitli şekillerde tahsil edilebilir. En çok karşılaşılan yöntem icradır. İcra çeşitli mal varlılarına ya da eğer çalışıyorsa borçlunun maaşına konulabilir. Borcun borçludan tahsil edilemediği durumlarda, aynı işlemler kefil için de geçerlidir. Senedin düzenlenme şekline göre borç tahsili de farklılık gösterebileceğinden dolayı, senet ile ilgili hukuki bir durumla karşılaşıldığı takdirde, kesin bir şey öğrenebilmek adına bir avukata danışmak en iyisi olacaktır.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi sayfası tarihinde numarası ile oluşturulmuştur.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?, Nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin son zamanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir