Anasayfa / Kefalet ve Kefil Olunan Kişinin Ölmesi Durumu

Kefalet ve Kefil Olunan Kişinin Ölmesi Durumu

Kefalet, bir kişinin verdiği sözü tutmaması ya da borcunu ödememesi durumunda, başka bir kişinin bu durumu üstlenmesidir. Diğer bir deyişle kefil olmak. Bu sorumluluğu üstlenen kişiye de, kefil denir. Mülk sahibi olurken, bir borç altına girerken, bazı ev sahiplerinin kiracıdan isteği gibi durumlarda kefil aranır. Kefil olunacak kişi, güvenilir olmalıdır. Çünkü tüm hukuki sorumluluk kefildedir.

Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, güvence sağlama amacıyla yapılan, alacaklı ve kefilin taraf olduğu hukuki bir işlemdir. Bir teminat söz konusudur. Kefil, başka birinin borcunu ödememesinden dolayı doğacak zararı üstlenmiş olur. Bunun için kendi mal varlığını ortaya koymuş olur. Kefil olunan kişi, birden fazla kredi çekmiş olsa da kefil, altında imzası bulunan borçtan sorumlu tutulur.

Kefil Hakları

Yeni Borçlar Kanunu ile kefil hakları yeniden düzenlenmiştir. Bu hakları kısaca şöyle sıralayabiliriz.

-Kefil, bazı durumlarda kefaletten dönebilir. Bunun için bir borcun doğmaması gerekmektedir. Kefil, kefalet sırasında sahip olduğu mali gücün altına inerse ve borcu ödeyecek mal varlığına sahip olmadığını beyan ederse, alacaklıya yazılı bildirimde bulunur ve kefaletten dönebilir.

-Alacaklı, elde ettiği rehin haklarını, kefilin zararına azaltırsa bu durumda kefil, zararının karşılanmasını talep edebilir.

-Alacaklı, hukuki sorumluluklarını yerine getirmez ve asıl borçludan elde ettiği rehinelerini elden çıkarırsa, kefil borçtan kurtulur.

-Alacaklı, borcu ödeyen kefile,  haklarını kullanmak için kullanacağı senetleri ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.

Kefil Olmadan Önce Nelere dikkat Etmeli

Kefil olmak, büyük bir yükümlülüğün altına girmek demektir. Borç senedine imza atılmasıyla kefalet başlar ve asıl borcun bitmesiyle sona erer. Bu nedenle, kefil olunan kişiyi iyi tanımak, ödeme alışkanlıklarını bilmek gerekir. Elbette insanlar yakın çevresine destek olmak isteyebilir. Bu anlaşılır bir durumdur. Fakat kefil olmak, asıl borcu ödemeye hazır olmak demektir. Asıl borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda, bu zararı karşılayacak maddi güce sahip olduğunun taahhüdü verilmiş demektir. Kefil olacak kişiler, bu nedenle, mali güçlerini iyice tartmalıdırlar. Neye kefil olduğunu bilmek, sözleşme maddelerini iyice okumak da önemlidir. Kişi çok iyi tanımadığı ama olumsuz cevap vermek istemediği kişilere kefil olurken, altına imza attığı maddeleri detaylıca okumalıdır.

Kefalet ve Kefil Olunan Kişinin Ölmesi Durumu
Kefalet ve Kefil Olunan Kişinin Ölmesi Durumu

Kefil Olunan Kişinin Ölmesi

Kefil olmak alacaklıya karşı borçlanmak, hukuki sorumlulukları kabul etmek demektir. Kefaleti sona erdiren çeşitli durumlar olsa da, normal yollarla gerçekleşen bir ölüm, kefaletin yeniden düzenlenmesine neden olacaktır.   Bu beklenmedik bir durum olsa da, çoğu kefil, bu durumda ne olacağını, nasıl bir yol izleneceğini merak eder. Kefil olunan kişinin ölmesi durumunda,  ilgili finans kuruluşu asıl borçlu olan bu kişi ile ilgili araştırma yapar. Kişinin hayat sigortası olup olmadığına bakılır. Kredi alırken hayat sigortası yaptıran asıl borçlular ile ilgili farklı bir yol izlenir. Burada önemli olan, sağlık sigortasının kapsadığı maddelerdir. Eğer ölen kişi, sigorta poliçesine ölümü halinde tüm masrafın sigorta tarafından karşılanacağı maddesini koydurduysa, borç sigorta tarafından karşılanır. Böyle bir madde bulunmuyorsa, borç kefilden tahsil edilir. Ayrıca kişinin nasıl öldüğü de prosedürün nasıl işleyeceğini etkiler. İlgili kişi doğal yollarla ölmemiş, olay aydınlatılamamışsa, farklı bir yol izlenir. Görüldüğü gibi, kefil olunacak kişinin hayat sigortası yaptırmış olması, kefilin yararınadır. Kefalet sözleşmesini imzalamadan önce, bu durumun araştırılmasında yarar vardır. Çünkü kredi alırken hayat sigortası yaptırmak, şu anda yasal bir zorunluluk değildir. Kişiler, maliyeti artırdığı için bu sigortayı yaptırmaktan kaçınmaktadır.  Her iki tarafın da haklarının korunması açısından, bu sigorta önem taşır.

Kefalet ve Kefil Olunan Kişinin Ölmesi Durumu sayfası tarihinde numarası ile oluşturulmuştur.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?, Nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin son zamanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir