Anasayfa / CBD Kenevir Yağının Yararları ve Kullanımları ve Yan Etkileri

CBD Kenevir Yağının Yararları ve Kullanımları ve Yan Etkileri

[adrotate banner=”2″]
CBD Kenevir Yağının Yararları ve Kullanımları ve Yan Etkileri
CBD Kenevir Yağının Yararları ve Kullanımları ve Yan Etkileri

Annabidiol, birçok yaygın rahatsızlık için kullanılan popüler bir doğal ilaçtır.

CBD olarak bilinen bu durum, kenevir veya kenevir bitkisi olan Cannabis sativa’da bulunan kanabinoidler olarak bilinen 104 kimyasal bileşenden biridir.

Tetrahidrokanabinol (THC), esrarda bulunan ana psikoaktif kannabinoiddir ve sıklıkla “marihuana” ile ilişkilendirilen “yüksek” hissine neden olur. Bununla birlikte, THC’den farklı olarak, CBD psikoaktif değildir.

Bu kalite, CBD’yi, marihuana veya bazı farmasötik ilaçların zihin değiştirici etkileri olmaksızın ağrı ve diğer semptomlardan kurtulmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getirmektedir.

CBD yağı, kenevir bitkisinden CBD ekstrakte edilerek, daha sonra hindistan cevizi veya kenevir tohumu yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek yapılır.

Sağlık ve sağlık dünyasında bir ivme kazanıyor; bunun, kronik ağrı ve anksiyete gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavi edilmesine yardımcı olabileceğini onaylayan bazı bilimsel çalışmalarla.

İşte bilimsel kanıtlarla desteklenen CBD yağının yedi sağlık yararı.

[adrotate banner=”2″]

1. CBD Kenevir Yağı Ağrıyı Rahatlatabilir

Esrar, yüzyıllardır ağrıyı tedavi etmek için kullanılmıştır.

Daha yakın zamanlarda bilim adamları, CBD de dahil olmak üzere marihuana’nın bazı bileşenlerinin, ağrı giderici etkilerinden sorumlu olduğunu keşfetmişlerdir.

İnsan vücudunda, uyku, iştah, ağrı ve bağışıklık sistemi yanıtı gibi çeşitli işlevleri düzenleyen endokannabinoid sistemi (ECS) adı verilen özel bir sistem bulunmaktadır.

Vücut sinir sisteminizde kanabinoid reseptörlerine bağlanan nörotransmiterler olan endokannabinoidler üretir.

Çalışmalar, CBD’nin, endokannabinoid reseptör aktivitesini etkileyerek, inflamasyonu azaltarak ve nörotransmitterlerle etkileşerek kronik ağrının azalmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Örneğin, sıçanlarda yapılan bir çalışmada, CBD enjeksiyonlarının, cerrahi insizyona karşı ağrı yanıtını azalttığı, diğer bir sıçan çalışmasında ise oral CBD tedavisinin, siyatik sinir ağrısını ve enflamasyonu önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur.

Birçok insan çalışması, multipl skleroz ve artrit ile ilişkili ağrının tedavisinde CBD ve THC’nin bir kombinasyonunun etkili olduğunu bulmuştur.

THC ve CBD’nin bir kombinasyonu olan Sativex adlı oral bir sprey, birçok ülkede multipl skleroz ile ilgili acıyı tedavi etmek üzere onaylanmıştır.

Multipl sklerozlu 47 hastada yapılan bir çalışmada, bir ay boyunca Sativex ile tedavi edilenler, plasebo grubuna kıyasla ağrı, yürüme ve kas spazmlarında belirgin bir iyileşme göstermiştir.

Bir başka çalışmada romatoid artritli 58 hastada, Sativex’in hareket sırasında ağrıyı, dinlenme sırasındaki ağrıyı ve uyku kalitesini önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur.

[adrotate banner=”2″]

Özet
CBD Yağı, özellikle THC ile kombinasyon halinde, multipl skleroz ve romatoid artrit gibi hastalıklarla ilişkili ağrının azaltılmasında etkili olabilir.

2. Kaygı ve Depresyonun Azaltılması

Anksiyete ve depresyon, sağlık ve esenlik üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilen yaygın akıl sağlığı bozukluklarıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre depresyon dünya çapında engelliliğe en büyük katkıyı sağlarken, anksiyete bozuklukları altıncı sırada yer almaktadır.

Anksiyete ve depresyon genellikle uyuşukluk, ajitasyon, uykusuzluk, cinsel işlev bozukluğu ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilen farmasötik ilaçlar ile tedavi edilir.

Dahası, benzodiazepinler gibi ilaçlar bağımlılık yapabilir ve madde bağımlılığına neden olabilir.

CBD yağı hem depresyon hem de anksiyete için bir tedavi vaadinde bulunmuş ve bu doğal yaklaşımla ilgilenmek için bu bozukluklarla yaşayan pek çok kişiye yol açmıştır.

Bir çalışmada, sosyal anksiyete bozukluğu olan 24 kişi, 600 mg CBD veya bir konuşma testi öncesinde plasebo almıştır.

CBD alan grup, plasebo grubuna göre konuşma performanslarında kaygı, kognitif bozukluk ve rahatsızlıktan anlamlı derecede daha azdı.

CBD yağı, travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda insomnia ve anksiyeteyi güvenli bir şekilde tedavi etmek için bile kullanılmaktadır.

CBD ayrıca çeşitli hayvan çalışmalarında antidepresan benzeri etkiler göstermiştir.

Bu özellikler CBD’nin ruh halini ve sosyal davranışları düzenleyen bir nörotransmitter olan serotonin için beyin reseptörleri üzerinde hareket etme yeteneği ile bağlantılıdır.

Özet
CBD’nin kullanılması hem insan hem de hayvan çalışmalarında anksiyete ve depresyonun azaldığı gösterilmiştir.

3. Kanserle İlgili Belirtileri Hafifletebilir

CBD, kanser ile ilgili semptomları ve bulantı, kusma ve ağrı gibi kanser tedavisi ile ilgili yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bir çalışma, 177 kişide, CBD ve THC’nin, ağrı kesici ilaçlardan kurtulma deneyimi olmayan, kanserle ilişkili ağrılar üzerindeki etkilerini incelemiştir.

Her iki bileşiği içeren bir özütle tedavi edilenler, sadece THC özü alanlara kıyasla ağrıda önemli bir azalma yaşadılar.

CBD ayrıca, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olabilir, ki bunlar kanser olanlarda en yaygın kemoterapi ile ilişkili yan etkilerdir.

Bu rahatsız edici semptomlara yardımcı olan ilaçlar olsa da, bazen etkisizdirler ve bazı insanları alternatif arayışlarına yönlendirirler.

Kemoterapi gören 16 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, ağız spreyi ile uygulanan CBD ve THC’nin bire bir kombinasyonunun kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı tek başına standart tedaviden daha iyi azalttığı bulunmuştur.

Bazı test tüpü ve hayvan çalışmaları CBD’nin antikanser özelliklere sahip olabildiğini bile göstermiştir. Örneğin, bir test tüpü çalışması, insan meme kanseri hücrelerinde konsantre CBD’nin hücre ölümüne neden olduğunu bulmuştur.

Başka bir çalışma, CBD’nin farelerde agresif meme kanseri hücrelerinin yayılmasını engellediğini göstermiştir.

Bununla birlikte, bunlar test tüpü ve hayvan çalışmalarıdır, bu yüzden sadece insanlarda neler işe yarayabileceğini önerebilirler. Sonuçlar yapılabilmeden önce insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Özet
CBD’nin kanser ve kanser tedavisi ile ilgili semptomları azaltmaya yardım ettiği ve hatta kanserle mücadele özelliklerine sahip olduğu gösterilmiş olmasına rağmen, etkinliği ve güvenliğini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

4. Akne Azaltabilir

Akne, popülasyonun% 9’undan fazlasını etkileyen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır.

Genetik, bakteriler, altta yatan inflamasyon ve sebumun aşırı üretimi, ciltte yağ bezleri tarafından yapılan yağlı bir sekresyon gibi birçok faktörün neden olduğu düşünülmektedir.

Son bilimsel çalışmalara dayanarak, CBD yağı, anti-inflamatuar özellikleri ve sebum üretimini azaltma yeteneği nedeniyle aknenin tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Bir test tüpü çalışmasında, CBD yağının, sebase bez hücrelerinin aşırı sebum salgılamasını önlediği, anti-inflamatuar eylemler uyguladığı ve inflamatuar sitokinler gibi “prone akne” ajanlarının aktivasyonunu önlediği bulundu.

Başka bir çalışmada da benzer bulgular elde edildi ve CBD’nin akne tedavisi için etkili ve güvenli bir yol olabileceği sonucuna varıldı ve kısmen de anti-inflamatuar özelliklerinin dikkate değer olduğu belirtildi.

Bu sonuçlar umut verici olsa da, CBD’nin akne üzerindeki etkilerini araştıran insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Özet
CBD, anti-inflamatuar nitelikleri ve sebum bezlerinden sebum aşırı üretimini kontrol etme yeteneği nedeniyle akne üzerinde yararlı etkileri olabilir.

5. Nöroprotektif Özellikler Var

Araştırmacılar, CBD’nin endokannabinoid sistemi ve diğer beyin sinyal sistemleri üzerinde hareket etme yeteneğinin nörolojik rahatsızlıkları olanlara fayda sağlayabileceğine inanmaktadır.

Aslında, CBD için en çok çalışılan kullanımlardan biri epilepsi ve multipl skleroz gibi nörolojik bozuklukların tedavisindedir. Bu alandaki araştırmalar hala nispeten yeni olsa da, bazı çalışmalar ümit verici sonuçlar göstermiştir.

CBD ve THC’den oluşan oral bir sprey olan sativex, multipl sklerozlu kişilerde kas spastisitesini azaltmak için güvenli ve etkili bir yol olduğu kanıtlanmıştır.

Bir çalışma, sativex’in, ilaçlara dirençli kas spastisitesi olan multipl sklerozlu 276 kişinin% 75’inde spazmı azalttığını bulmuştur.

Bir başka çalışmada şiddetli epilepsi olan 214 kişiye kilogram başına 0,2–2,3 gram CBD yağı (2–5 g / kg) vücut ağırlığı verildi. Nöbetleri% 36.5 oranında azalmıştır.

Bir başka çalışma CBD yağının, karmaşık bir çocukluk çağı epilepsi bozukluğu olan Dravet sendromlu çocuklarda, plaseboya kıyasla, nöbet aktivitesini önemli ölçüde azalttığını bulmuştur.

Bununla birlikte, bu çalışmalardaki bazı kişilerin konvülsiyon, ateş ve diyare gibi CBD tedavisiyle ilişkili advers reaksiyonlar yaşadığını belirtmek önemlidir.

CBD ayrıca diğer bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde potansiyel etkinliği araştırılmıştır.

Örneğin, birçok çalışma CBD ile yapılan tedavinin Parkinson hastalığı olan kişiler için yaşam kalitesini ve uyku kalitesini artırdığını göstermiştir.

Ek olarak, hayvan ve test tüpü çalışmaları, CBD’nin inflamasyonu azaltabildiğini ve Alzheimer hastalığı ile ilişkili nörodejenerasyonun önlenmesine yardımcı olduğunu göstermiştir.

Uzun süreli bir çalışmada, araştırmacılar CBD’ye Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın fareler vererek, bilişsel gerilemenin önlenmesine yardımcı olduğunu bulmuşlardır.

Özet
Araştırmanın şu anda sınırlı olmasına rağmen, CBD’nin epilepsi ve Parkinson hastalığı ile ilgili semptomları etkili bir şekilde tedavi ettiği gösterilmiştir. CBD’nin ayrıca Alzheimer hastalığının test tüpü ve hayvan çalışmalarındaki ilerlemesini azalttığı da gösterilmiştir.

6. Kalp Sağlığına Faydalı Olabilir

Son araştırmalar, yüksek tansiyonu düşürme kabiliyeti de dahil olmak üzere kalp ve dolaşım sistemi için çeşitli yararları olan CBD ile bağlantılıdır.

Yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve metabolik sendrom dahil olmak üzere bir dizi sağlık durumunun yüksek risklerine bağlıdır.

Çalışmalar, CBD’nin yüksek tansiyon için doğal ve etkili bir tedavi olabileceğini göstermektedir.

Yakın tarihli bir çalışmada, 10 sağlıklı erkeğe bir doz 600 mg CBD yağı uygulandı ve bir plaseboya kıyasla dinlenme kan basıncını azalttı.

Aynı çalışma, normal olarak kan basıncını arttıran erkek stres testlerini de vermiştir. İlginç bir şekilde, tek doz CBD, bu testlere yanıt olarak erkeklerin normalden daha az bir kan basıncı artışı yaşamasına neden olmuştur.

Araştırmacılar CBD’nin stres ve endişe azaltıcı özelliklerinin, kan basıncını düşürmeye yardımcı olmasından sorumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Ek olarak, çeşitli hayvan çalışmaları CBD’nin güçlü antioksidan ve stres azaltıcı özellikleri nedeniyle kalp hastalığındaki iltihap ve hücre ölümlerini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Örneğin, bir çalışmada CBD ile yapılan tedavinin, diyabetik farelerde kalp hastalığı olan oksidatif stresi azalttığı ve kalp hasarını önlediği bulunmuştur.

Özet
Daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç olmasına rağmen, MİA kan basıncını düşürmek ve kalp hasarını önlemek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kalp sağlığına yararlı olabilir.

7. Çeşitli Diğer Potansiyel Yararları

CBD, yukarıda belirtilenler dışında bir dizi sağlık sorununu ele almadaki rolü için çalışılmıştır.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç olmasına rağmen, CBD’nin aşağıdaki sağlık yararlarını sağlaması düşünülmektedir:

Antipsikotik etkiler: Çalışmalar, CBD’nin psikotik belirtileri azaltarak şizofreni ve diğer ruhsal bozukluğu olan kişilere yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Madde kötüye kullanımı tedavisi: CBD’nin, beyindeki uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili devreleri değiştirdiği gösterilmiştir. Sıçanlarda, CBD’nin morfin bağımlılığını ve eroin arama davranışını azalttığı gösterilmiştir.

Anti-tümör etkileri: Test tüpü ve hayvan çalışmalarında, CBD anti-tümör etkileri göstermiştir. Hayvanlarda meme, prostat, beyin, kolon ve akciğer kanserinin yayılmasını önlediği gösterilmiştir.

Diyabetin önlenmesi: Diyabetik farelerde, CBD ile tedavi diyabet insidansını% 56 oranında azaltmıştır ve inflamasyonu önemli ölçüde azaltmıştır (39).

Özet
Bazı çalışmalar CBD’nin diyabet, madde kötüye kullanımı, ruhsal bozukluklar ve belirli kanser türleri için etkili bir tedavi olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Herhangi Bir Yan Etkisi Var mı?

CBD genellikle iyi tolere edilir ve güvenli kabul edilir olmasına rağmen, bazı insanlarda olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.

Çalışmalarda belirtilen yan etkiler şunlardır:

Kaygı ve depresyon
Psikoz
Mide bulantısı
Kusma
uyuşukluk
Kuru ağız
Baş dönmesi
İshal
İştahtaki değişiklikler

CBD’nin ayrıca birkaç ilaçla etkileştiği bilinmektedir. CBD yağını kullanmaya başlamadan önce, güvenliğinizi sağlamak ve potansiyel olarak zararlı etkileşimlerden kaçınmak için doktorunuzla görüşün.

CBD yağı anksiyete, depresyon, akne ve kalp hastalığı gibi birçok yaygın sağlık sorunlarının tedavisinde potansiyel rolü için çalışılmıştır.

Kanserli hastalar için, ağrı ve semptom rahatlaması için doğal bir alternatif bile sağlayabilir.

CBD yağının potansiyel sağlık faydaları üzerine araştırmalar devam etmektedir, bu nedenle bu doğal ilaç için yeni tedavi yöntemleri keşfedilmeye değerdir.

CBD’nin etkinliği ve güvenilirliği hakkında öğrenilecek çok şey olmasına rağmen, son çalışmalardan elde edilen sonuçlar CBD’nin birçok sağlık sorunu için güvenli ve güçlü bir doğal tedavi sağlayabileceğini göstermektedir.

 

CBD Kenevir Yağının Yararları ve Kullanımları ve Yan Etkileri sayfası tarihinde numarası ile oluşturulmuştur.

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?

Çocuk Parası Ne Kadar Verilir ve Nasıl Başvurulur?, Nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin son zamanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir